PRIVACY BELEID

Deze website is eigendom van:

RootMaestro BVBA
Kemelstraat 68
B-9190 STEKENE

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (in de mate waarin dit mogelijk is). Uw e-mail adres wordt niet automatisch herkend.

Bij elk bezoek aan onze website bewaren wij een aantal gegevens van u en uw computer:

  • Informatie met betrekking tot de pagina’s van andere websites via dewelke u op onze website terechtgekomen bent.
  • Wanneer u gebruik maakt van onze reactieformulieren bewaren we alle informatie die u hier ingevuld heeft.

Er zijn geen partnerships of relaties met reclameregies op internet.

Er wordt gewerkt met de nodige veiligheidsmaatregelen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die wij bekomen via onze website.

Hoe ons bedrijf contacteren?

  • Via e-mail: info@rootmaestro.com 
  • Via telefoon: +32(0)499/249.777
  • Via fax: +32(0)329/681.07
  • Via post: Kemelstraat 68, B-9190 Stekene, België

Er worden geen automatische reclame e-mails of spam verstuurd.

Indien u in de toekomst niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, gelieve contact op te nemen via het hierboven vermelde adres.

Wij kunnen e-mail adressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mail adres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Wanneer u via onze website uw (post)adres gegevens meedeelt, zullen we u enkel die informatie toesturen die u gevraagd heeft.

Als bezoeker van onze website heeft u ten alle tijden het recht op inzage en verbetering van de informatie waarover wij beschikken.
Indien u een inzage of verbetering van uw gegevens wenst aan te vragen, gelieve contact op te nemen op bovenstaand adres.

Indien u van mening bent dat dit “privacy-beleid” niet in overeenstemming is met onze website of de wetgeving, gelieve contact op te nemen via bovenstaand adres.

Created by: Manol Informatics